TAKTIL MERKING

Om taktil merking

Vår leverandør DURI FAGPROFIL er en av de største leverandørene i Norge av blant annet taktile indikatorer i vinyl/sink/rustfritt og syrefaste stålplater til bruk som farefelt øverst i trapper.

Trappemarkering i aluminium, myk-/hardplast, spesialfarger, trappeneser i glassfiber, tape osv. Oppmerksomhetsfelt nedenfor trapper og i ledelinjeområder.

Ledelinjer i alumium, børstet stål, sink osv.

Praktisk info om lovverket:
https://www.fagprofil.no/universell-utforming-info-lovverket/-47-1

Leverandørens hjemmeside på produktene:
https://www.fagprofil.no/universell-utforming/